Την Τετάρτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων

Την Τετάρτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων

- in Αυτοδιοίκηση, Λιβαδειά, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Την Τετάρτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019,  στις  6.00 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

                        ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

     I. Θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών

1) Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της Αναπ            τυξιακής  Α.Ε. ΟΤΑ «ΕΛΙΚΩΝΑΣ-

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» & έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

της ίδιας εταιρείας

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 2) Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.  (Η απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής θα αποσταλεί ηλεκτρονικά)

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

3)  Απαλλαγή, μείωση των Δημοτικών Τελών για το οικον. Έτος 2020 σε ευπαθείς ομάδες  του  άρθρου

13 του Ν.4368/2016.

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

4)  Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικονομικό έτος 2020  (Η απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής θα αποσταλεί ηλεκτρονικά).

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

5) Καθορισμός τελών άρδευσης για το οικονομικό έτος 2020.  (Η απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής θα σταλεί ηλεκτρονικά)

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6)  Καθορισμός τελών τέλεσης πολιτικών γάμων για το οικονομικό έτος 2020.  (Η απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής θα σταλεί ηλεκτρονικά)

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού   κ.  ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

7)  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παροχή νομικής υποστήριξης σε δημοτικό υπάλληλο &

τ.αιρετό για χειρισμό δικαστικής υπόθεσης που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση-εμπειρία).

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού   κ.  ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

8)  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του

Δήμου.

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού   κ.  ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

 

ΙΙ. Θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών

9) Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο  «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

10)  Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΕΖΩΝ»

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

11)  Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 29/2019 μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

12)  Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 32/2019 μελέτης «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ  ΔΗΜΟΥ

ΛΕΒΑΔΕΩΝ»

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

13)  Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 63949/18-6-2019 (ΑΔΑ 6ΚΓ4465Χ-Ι4Φ) Απόφασης του Υφυπουργού

Οικονομίας & Ανάπτυξης περί ένταξης/τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Έργων

(ΠΔΕ) 2019

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 14) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2019   (11/2019 απόφαση

Εκτελεστικής Επιτροπής)

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

15) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2020   12/2019 απόφαση

Εκτελεστικής Επιτροπής)

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

16) Έγκριση επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού  φωτιστικού σώματος τέρμα της οδού Ελ. Βενιζέλου.

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

III.  Θέματα Υπηρεσίας Πολιτισμού – Αθλητισμού & Τουριστικής

      Ανάπτυξης

17)  Έγκριση  πραγματοποίησης   εκδηλώσεων εορτασμού  Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σάκκος

   Μάριος

18)  Έγκριση συνδιοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Εμπόρων π. Επαρχίας Λιβαδειάς, τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς και το Σωματείο Εστίασης Επαρχίας Λιβαδειάς «Νέα Εστίαση»

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σάκκος Μάριος