Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς για συμμετοχή στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Θηβαίων

Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς για συμμετοχή στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Θηβαίων

- in Βοιωτία, Θήβα, Κοινωνία, Παιδεία, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς για συμμετοχή στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Θηβαίων

Απευθυνόμενη σε κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό της Β’βάθμιας, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Θηβαίων προσκαλεί για εθελοντική συμμετοχή στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου, προκειμένου αυτό να λειτουργήσει για την τρέχουσα σχολική περίοδο (2019-2020).

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο παρέχει δωρεάν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων είναι αποδεδειγμένα οικονομικά αδύναμες, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, και θα λειτουργήσει αρχές του 2020 μόνο εφόσον υπάρξουν εθελοντές καθηγητές. Γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να στηρίξουν εθελοντικά την κοινωνική αυτή δράση καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση είτε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Θηβαίων (Κύπρου 3, γραφεία πλησίον Δημοτικού Πάρκινγκ), είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dimosthivas@thiva.gr, προσκομίζοντας αντίγραφα τίτλων σπουδών έως 13/12/2019.