Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Επαρχίας Λιβαδειάς: Δέσμευση του Δήμου ΔΑΑ για μη αποδοχή του άρθρου 178

Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Επαρχίας Λιβαδειάς: Δέσμευση του Δήμου ΔΑΑ για μη αποδοχή του άρθρου 178

- in Αυτοδιοίκηση, Βοιωτία, Δήμος Διστόμου - Αράχωβας, Λιβαδειά, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Επαρχίας Λιβαδειάς: Δέσμευση του Δήμου ΔΑΑ για μη αποδοχή του άρθρου 178

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, αποδέχτηκε ομόφωνα το ψήφισμα του Συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ επαρχίας Λιβαδειάς, με το οποίο δεσμεύτηκε να μην εφαρμόσει το άρθρο 178 και να υπερασπιστεί τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του.

Δείτε το ψήφισμα.

« ΨΗΦΙΣΜΑ για την υπεράσπιση του Δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των ΟΤΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ υπερασπίζεται τον αποκλειστικά Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του.
Ζητάμε από τον Κεντρική Διοίκηση να σεβαστεί το Αυτοδιοίκητο στους Δήμους.
Δεσμευόμαστε ότι όχι μόνο δεν θα εφαρμόσουμε το άρθρο 178 του «Αναπτυξιακού Νόμου» , Ν.4635, που δίνει τη δυνατότητα, με ισχνή πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο να μπορεί κατά τη κρίση του, χωρίς αιτιολογημένη έκθεση, να αποφασίζει για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την Εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων συντήρησης χώρων Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού , αλλά επιπλέον θα προβούμε σε κάθε δυνατή ενέργεια  για την θωράκιση των υπηρεσιών του Δήμου μας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού , με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και ταυτόχρονα θα κινηθούμε με κάθε τρόπο ώστε να  εξασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση για την ανανέωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Δήμου μας, όπως και την αγορά νέων μέσων όπου κρίνεται απαραίτητο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας αναλαμβάνει να θέσει το ζήτημα και στα θεσμικά συλλογικά  όργανα Κ.Ε.Δ.Ε., Π.Ε.Δ. , καθώς πιστεύει ότι -πάντα σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους- η κοινή δράση των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο  όσο και Πανελλαδικά, μπορεί να δώσει λύση για τα χρόνια προβλήματα στους Ο.Τ.Α.»