Προκήρυξη πρόσληψης δύο πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στον Δήμο Τανάγρας

Προκήρυξη πρόσληψης δύο πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στον Δήμο Τανάγρας

- in Αυτοδιοίκηση, Βοιωτία, Εργασία
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προκήρυξη πρόσληψης δύο πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στον Δήμο Τανάγρας

Την ανάγκη πρόσληψης δύο πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ 8 μηνών, γνωστοποιεί με σχετική προκήρυξη ο Δήμος Τανάγρας, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της περιόδου 2019-2020.

Οι θέσεις αφορούν σε πτυχιούχους γυμναστές με ειδικότητα στην  Πετοσφαίριση και την Μουσικοκινητική Αγωγή (Χορός).

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών. Ενώ βασικό κριτήριο κατάταξης είναι ο χρόνος ανεργίας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός ανέργων, και μόνον σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 9.3. της υπ΄αρ. Πρωτ. 187200/07-06-2016 (ΦΕΚ1774/τ.Β’/17-6-2016/ΑΔΑ:Ω9Υ04653Π4-ΠΨΝ) Υπουργικής Απόφασης «Οργανωτικό Πλαίσιο (Π.Ο.) Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ)» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα καθοριστεί με βάση τα τυπικά προσόντα και τον βαθμό του πτυχίου, όπως επίσης και τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

 

Δείτε ΕΔΩ τη σχετική Προκήρυξη Πρόληψης