Την Τετάρτη Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

Την Τετάρτη Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

- in Αυτοδιοίκηση, Λιβαδειά
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Την Τετάρτη Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

Η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

                                       ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Ι.  ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1)  Ενημέρωση – συζήτηση για ΚΕΘΕΑ

2)  Εκδοση ψηφίσματος για το ΚΕΘΕΑ (εξ αναβολής)

Ανακοινώσεις Προέδρου του  Δημοτικού Συμβουλίου, Μητά Αλέξανδρου

Ανακοινώσεις Δημάρχου Λεβαδέων, Ταγκαλέγκα Ιωάννη

II. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 3) Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων  Στερεάς Ελλάδας.

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,  Καλογρηάς  Αθανάσιος

4) Εγκριση 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (182/2019 Ο.Ε).

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,  Καλογρηάς  Αθανάσιος

5)   Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού – Έκθεσης Πεπραγμένων ΚΕΔΗΛ                                                                                        οικον. έτους 2018.

 • Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος-Πρόεδρος ΚΕΔΗΛ, Τσεσμετζής Εμμανουήλ

6) Έγκριση 3ης Aναμόρφωσης Προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΛ οικον. έτους 2019.

 • Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος – Πρόεδρος ΚΕΔΗΛ, Τσεσμετζής Εμμανουήλ

  IΙI.     ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 7) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2019   (5/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Αποστόλου Ιωάννης 

8) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού του έργου                                             « Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Λιβαδειάς, Δ.Ε. Κορώνειας και  Δ.Ε. Δαύλειας  στον Δήμο Λεβαδέων  για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού,  Αποστόλου Ιωάννης

9)  Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση    Δημοτικών Κτηρίων»

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού,   Αποστόλου Ιωάννη

IV. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

10) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στη δράση «Ενίσχυση των Υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

 • Εισηγήτρια:Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Νταντούμη Ιωάννα

11)  Ψήφιση νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λεβαδέων ενταγμένης στην πράξη με τίτλο {Δομή παροχής βασικών αγαθών Κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας με κωδικό ΟΠΣ 5002200}

 • Εισηγήτρια:Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Νταντούμη Ιωάννα 

12)  Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης της δομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο»

 • Εισηγήτρια:Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Νταντούμη Ιωάννα

13)   Ψήφιση νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων ενταγμένης στην πράξη με τίτλο {Δομή παροχής βασικών αγαθών Κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας με κωδικό ΟΠΣ 5002200}»

 • Εισηγήτρια:Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Νταντούμη Ιωάννα

14)  Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης της δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο»

 • Εισηγήτρια:Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Νταντούμη Ιωάννα

15) Μερική τροποποίηση της αριθμ. 259/2018 απόφασης του Δ.Σ. «Κανονισμός λειτουργίας της Δομής

Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λεβαδέων»

 • Εισηγήτρια:Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Νταντούμη Ιωάννα

16) Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης της δομής «Παροχή Συσσιτίου»

 • Εισηγήτρια:Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Νταντούμη Ιωάννα