Τέλος η αναγραφή ιθαγένειας και θρησκεύματος στην εκπαίδευση

Τέλος η αναγραφή ιθαγένειας και θρησκεύματος στην εκπαίδευση

- in Παιδεία
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τέλος η αναγραφή ιθαγένειας και θρησκεύματος στην εκπαίδευση

Τέλος στην αναγραφή ιθαγένειας και θρησκεύματος στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  βάζει το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο την καλλιέργεια ενός σχολικού περιβάλλοντος ελεύθερου και δημιουργικού, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, όπως εξηγεί η κ. Κεραμέως.

«Παράλληλα μεριμνούμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη για την εξυπηρέτηση του σκοπού τους, ο οποίος συνίσταται αποκλειστικά στην παρακολούθηση της φοίτησης και στη βεβαίωση των επιδόσεων και της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών του μαθητή», προσθέτει η υπουργός.