Περιφέρεια Στερεάς: Συμβάσεις 1.900.000 ευρώ  για την Ευρυτανία

Περιφέρεια Στερεάς: Συμβάσεις 1.900.000 ευρώ  για την Ευρυτανία

- in Στερεά Ελλάδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περιφέρεια Στερεάς: Συμβάσεις 1.900.000 ευρώ  για την Ευρυτανία

 

Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την υλοποίηση δύο  έργων για την Ευρυτανία, με το πρώτο να αφορά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου Αγράφων, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, και το δεύτερο στην αποκατάσταση βλαβών και κατασκευή τεχνικών έργων του επαρχιακού οδικού δικτύου,  προϋπολογισμού 900.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα το πρώτο έργο αφορά οδοστρωσία, ασφαλτόστρωση, καθώς και εργασίες για τη σήμανση και την ασφάλεια σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου Κρέντης – Βαρβαριάδας – Άγραφα, μήκους 3 χλμ., με στόχο τη βελτίωση της προσπελασιμότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Το δεύτερο αφορά την αντιμετώπιση βλαβών που παρουσιάστηκαν στα τεχνικά έργα οδοποιίας, καθώς και τα προβλήματα που εντοπίστηκαν από την έλευση του περασμένου χειμώνα, με ως επί το πλείστον σημειακές παρεμβάσεις κυρίως σε επικίνδυνα σημεία λόγω βλάβης υφιστάμενων τεχνικών.

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω έργων υλοποιείται από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας και η κατασκευή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος.