Δημαιρεσίες στην Αλίαρτο

Δημαιρεσίες στην Αλίαρτο

- in Αυτοδιοίκηση, Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δημαιρεσίες στην Αλίαρτο

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου για την εκλογή του Προεδρείου του Δ.Σ. καθώς και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για την περίοδο 2019-2021. Συγκεκριμένα εξελέγησαν οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι:

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου: 

Πρόεδρος: Γεώργιος Γιανακόπουλος  (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος  Καρανάσος  ( Πρώτα ο Δημότης)

Γραμματέας: Γεώργιος  Σιαμανδούρας  (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

 

Αιρετά Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικά:

Ταξιάρχης Θεοδωρογιάννης (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Γεώργιος Γιαννακόπουλος  (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Γεώργιος Αραπίτσας  (Πρώτα ο Δημότης)

Γεώργιος   Νιάρος ( Πρώτα ο Δημότης)

Αναπληρωματικά:

Κωνσταντίνα Γκιζιώτη (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Λουκάς Μπαμπούλας (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Άννα Γεωργίου (Πρώτα ο Δημότης)

Αναστάσιος Σταμούλης  (Πρώτα ο Δημότης)

 

Αιρετά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τακτικά:

Γεώργιος Κολοβός (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Λουκάς Αποστόλου (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Κων/νος Μπουζίκας (Πρώτα ο Δημότης)

Αθανάσιος Παπαθανασίου (Πρώτα ο Δημότης)

Αναπληρωματικά:

Ιωάννης Ραχούτης  (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Δήμητρα Κουτρομάνου (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Φώτιος Μαλέσης  (Πρώτα ο Δημότης)

Ασημίνα Πικάση (Πρώτα ο Δημότης)

 

Και στις δύο Επιτροπές πρόεδρος είναι ο δήμαρχος, ενώ τα υπόλοιπα δύο μέλη για την καθεμία είναι αντιδήμαρχοι που διορίζονται από τον δήμαρχο.