Απολογισμός για τον Κορινθιακό από ΣΠΟΑΚ

Απολογισμός για τον Κορινθιακό από ΣΠΟΑΚ

- in Κοινωνία
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απολογισμός για τον Κορινθιακό από ΣΠΟΑΚ

Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος καταγραφής και αξιολόγησης των θαλάσσιων απορριμμάτων σε έξι επιλεγμένες ακτές του Κορινθιακού Κόλπου και συγκεκριμένα στη Ναύπακτο, την Ιτέα, την Αλυκή, την Κόρινθο, την Ακράτα και τον Ψαθόπυργο.

Τους καθαρισμούς και τις καταγραφές διενήργησαν η ΟΖΟΝ, ο ΣΠΟΑΚ «Ο Αρίων», η ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε, ο Σύλλογος Ελεύθερων και Αυτόνομων Δυτών Νομού Φωκίδος «Κρισσαίος» και ο Οικιστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αλυκής Βοιωτίας «Η Αργώ». Συμμετείχαν επίσης εθελοντές, μαθητές και εκπαιδευτικοί από τις τοπικές σχολικές κοινότητες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δράσεις διενεργήθηκαν ακριβώς στα ίδια τμήματα παραλίας τα οποία είχαν καθαριστεί κατά τον πρώτο κύκλο εργασιών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι χιλιάδες των απορριμμάτων που συνελέγησαν, συσσωρεύτηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών.

ΠΑΡΑΛΙΑ Πούντο Ναύπακτος Ναυσικά Ιτέα Αλυκή Βοιωτία Καλάμια Κόρινθος Ακράτα Αχαΐα Μάτι Ψαθόπυργος Αχαΐα
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α’ ΚΥΚΛΟΣ 5.611 1.773 2.960 1.115 1.052 2.330
Β’ ΚΥΚΛΟΣ 3.903 1.101 2.369 3.766 808 1.407

Συνολικά από τις έξι ακτές συνελέγησαν 13.354 αντικείμενα. Για άλλη μια φορά, τα πλαστικά αντικείμενα ήταν τα πολυπληθέστερα απορρίμματα, με ποσοστά από 54% έως 94% επί του συνόλου. Γυαλιά, κεραμικά και μεταλλικά αντικείμενα ήταν ο δεύτερος και ο τρίτος αντίστοιχα τύπος υλικού σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, ενώ την τέταρτη θέση κατέλαβαν τα χάρτινα αντικείμενα.

Στα περισσότερα σημεία καθαρισμού-καταμέτρησης, ο αριθμός σκουπιδιών που συγκεντρώθηκαν ήταν μικρότερος αυτού του Α’ κύκλου, στοιχείο αναμενόμενο καθώς οι πρώτοι καθαρισμοί αφαίρεσαν πολλά αντικείμενα μακροχρόνιας συσσώρευσης. Ωστόσο, οι τιμές των απορριμμάτων που συσσωρεύτηκαν μέσα σε 3 μήνες ήταν υψηλές.

Αξίζει δε να αναφερθεί ότι στην παραλία Καλάμια της Κορίνθου, ο αριθμός των απορριμμάτων αυξήθηκε κατά 2.650 αντικείμενα. Η γεωγραφική θέση των ακτών, οι τοπικές πηγές ρύπανσης, αλλά και η επίδραση των καιρικών συνθηκών στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο καθαρισμών, είναι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθμό συγκέντρωσης των σκουπιδιών στις ακτές.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 14 μηνών και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Σκοπός του είναι η παρακολούθηση του ρυθμού συσσώρευσης των απορριμμάτων στις ακτές του Κορινθιακού και η συσχέτιση με τους τύπους των αντικειμένων, τις χρήσεις και τα σημεία εισόδου στο θαλάσσιο περιβάλλον (ρέματα, ποτάμια, χωματερές, παράκτια αναψυχή κ.λπ.). Παράλληλα, μέσα από την ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή εθελοντών, η ομάδα έργου στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών στο διογκούμενο πρόβλημα των θαλάσσιων σκουπιδιών και στον περιορισμό της ανεξέλεγκτης απόρριψης.

Οι επόμενες δράσεις καθαρισμού-καταμέτρησης θα διενεργηθούν κατά το διάστημα 23 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις δράσεις, μπορούν να βρουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.ozon-ngo.gr/korinthiakos.