7 προσλήψεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

7 προσλήψεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

- in Κοινωνία, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 7 προσλήψεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά επτά (7) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Στ.Ε. (για την χωρική αρμοδιότητα Π.Ε. Φθιώτιδας), κατά την θερινή περίοδο 2019.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από Πέμπτη 11/7/2019 έως και
Παρασκευή 19/7/2019.

Προκήρυξη