Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων: ξεκινούν οι αιτήσεις για την απαλλαγή τροφείων

Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων: ξεκινούν οι αιτήσεις για την απαλλαγή τροφείων

- in Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων: ξεκινούν οι αιτήσεις για την απαλλαγή τροφείων

O Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ενημερώνει ότι για ένατη συνεχή χρονιά υλοποιεί το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», που αφορά στην απαλλαγή των μητέρων από τη καταβολή τροφείων στις παρακάτω δομές:

  •  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΗΛ. 22680 – 23.110   (Κωδ. Δομής: 386)
  • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΗΛ. 22680 – 22.430  (Κωδ. Δομής: 21743)
  • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 22620-67.200 (Κωδ. Δομής: 21750)
  • ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 22683-50.235

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα απολαύσουν της ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ του παιδιού τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των πιο πάνω εκπαιδευτικών δομών.

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι υπάλληλοι – μόνιμοι και αορίστου χρόνου – των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού).Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις μητέρες – στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. – από Σάββατο 08/6/2019 έως Παρασκευή 28/6/2019 ώρα 24.00.

Η ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΙΣ 08/6/2019 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Τ.Α.Α   Α.Ε. www.eetaa.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων www.aliartos.gov.gr.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στην συνέχεια θα εκτυπώνονται και θα αποστέλλεται με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενες μητέρες να διαβάσουν προσεχτικά το Αναλυτικό Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για Ωφελούμενες Μητέρες, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. www.eetaa.gr καθώς επίσης και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων www.aliartos.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωση  και υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για συμμετοχή στο πρόγραμμα  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου (22683-50.235), στο Παιδικό Σταθμό Θεσπιέων- Δ.Δ. Μαυρομματίου (22620-67.200) και στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αλιάρτου (22680-23.110) και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr).

Παρακαλούνται ΟΛΕΣ οι μητέρες να υποβάλλουν την αίτησή τους για απαλλαγή τροφείων στις ανωτέρω ημερομηνίες.

Η διάθεση των θέσεων θα πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. προς τις γυναίκες ωφελούμενες μέσω «εντολής τοποθέτησης».

 

 

 

Συνημμένα :

1) Πρόσκληση για Μητέρες

2) Προϋποθέσεις συμμετοχής

3) Δικαιολογητικά συμμετοχής (Για να δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής κάντε κλικ στην κατηγορία που ανήκετε)

3.1: Μισθωτή

Υπόδειγμα Βεβαίωσης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα

3.2: Εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση)

3.3.: Αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα

3.4: Συμμετοχή σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

3.5: Αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα

3.6.: Άνεργη

Δικαιολογητικά σε περίπτωση που υπάρχει αναπηρία

4) Συνοπτικό Φυλλάδιο προγράμματος

5) Αίτηση συμμετοχής (δείγμα)

6) Οδηγίες για συμπλήρωση της αίτησης (νέο)

7) Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τις αιτούσες