Ανεπίσημα από σταυροδοσία Ταγκαλέγκα

Ανεπίσημα από σταυροδοσία Ταγκαλέγκα

- in Λιβαδειά, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανεπίσημα από σταυροδοσία Ταγκαλέγκα

Η συνεχιζόμενη σύγχυση γύρω από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων μας υποχρεώνει να μεταφέρουμε ανεπίσημα αποτελέσματα που πάντως αφορούν περισσότερα από 50 εκλογικά τμήματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του viotiaplus.gr και χωρίς αριθμητική σειρά ή σειρά εκλογής αλλά με αυστηρά αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς είναι οι ακόλουθοι:

Γιάννης Αποστόλου

Βρασίδας Γιαννακόπουλος

Λουκάς Γκικόπουλος (Χαιρωνείας)

Δελής και Κοτσιλής (Δαυλείας)

Γιάννης Δήμου

Θανάσης Καλογρηάς

Βάλια Καράβα

Κώστας Μερτζάνης

Αλέκος Μητάς

Δημήτρης Μίχας (Κυριακίου)

Γιάννα Νταντούμη

Μιχάλης Σαγιάννης (Κορωνείας)

Μάριος Σάκκος

Μανόλης Τσεσμετζής