Προσλήψεις 3 ατόμων στο δήμο Θηβαίων

Προσλήψεις 3 ατόμων στο δήμο Θηβαίων

- in Θήβα, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσλήψεις 3 ατόμων στο δήμο Θηβαίων

Ο δήμος Θηβαίων ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος με:
Α. Δύο (2) άτομα της ειδικότητας ΠΕ Φιλολόγων ( 8 προγράμματα Χ 100 ώρες το έτος),
Β. Ένα (1) άτομο της ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων (4 μήνες το έτος), για την υλοποίηση λοιπών δράσεων στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Θηβαίων