Ποια είναι η start up που εξαγόρασε η Μυτιληναίος

Ποια είναι η start up που εξαγόρασε η Μυτιληναίος

- in Βοιωτία, Επιχειρήσεις, Οικονομία, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ποια είναι η start up που εξαγόρασε η Μυτιληναίος

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Ως start up νοούνται οι νέες εταιρείες που βασίζονται σε μια καινοτόμο ιδέα ή ανακάλυψη και στην πορεία αφού εξαντλήσουν τα περιθώρια ανάπτυξης ως μικρές και καινοτόμες επιχειρήσεις, εξαγοράζονται από μεγαλύτερα σχήματα, που μπορούν να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές τους σε ευρύτερα κοινά και αγορές.

Χθες λοιπόν μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εισηγμένες εταιρείες με δραστηριότητα στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας και των κατασκευών, η Μυτιληναίος, ανακοίνωσε την εξαγορά μιας start up από τη Θεσσαλονίκη, της εταιρείας Zeologic, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων αξιοποιώντας μια καινοτόμο μέθοδο γεωχημικής διεργασίας (Geochemical Active Clay Sedimentation – GACS).

Η συγκεκριμένη εξαγορά μάλιστα ακολουθεί το χρυσό κανόνα των start ups, δηλαδή ο ιδρυτής και ιθύνων νους πίσω από την καινοτόμο ανακάλυψη, Σωκράτης Αργυρόπουλος θα παραμείνει στην εταιρεία διατηρώντας μάλιστα και ένα σημαντικό μετοχικό μερίδιο της τάξης του 40%.

Η Zeologic με έδρα τη ΒΙΠΕ Σίνδου δημιουργήθηκε το 2014 με στόχο να αξιοποιήσει την μέθοδο GACS, η οποία μάλιστα έχει πιστοποιηθεί με δύο ελληνικές πατέντες, ενώ θεωρείται καινοτόμος σε διεθνές επίπεδο. Όπως έχει αναφέρει ο κ. Αργυρόπουλος, η εταιρεία δημιουργήθηκε από ελληνικά και ελβετικά κεφάλαια και στη διαδρομή της έχει καταφέρει να αναλάβει απαιτητικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, την Αφρική και την Κεντρική Ευρώπη.

Η μέθοδος GACS στηρίζεται στις αρχές της νανομηχανικής και επιτυγχάνει την επεξεργασία των αποβλήτων σε επίπεδο νανοκλίμακας με τη χρήση εξειδικευμένων γεωπολυμερών υλικών, με ποικίλες εφαρμογές στην πετρελαϊκή και εξορυκτική βιομηχανία, τη ναυτιλία και τα σύμμεικτα αστικά απόβλητα. Για παράδειγμα η μέθοδος της εταιρείας μπορεί μεταξύ άλλων να καθαρίσει το νερό που έχει επιβαρυνθεί από οποιαδήποτε πηγή όπως π.χ. γεωτρήσεις και να το μετασχηματίσει σε νερό ποιότητας πόσιμου. Μια άλλη εφαρμογή αφορά στην αδρανοποίηση  της λυματολάσπης που έχει επιβαρυνθεί από οποιαδήποτε βιομηχανική δραστηριότητα ή στην αποκατάσταση επιβαρυμένων εδαφών από οποιαδήποτε προηγούμενη βιομηχανική δραστηριότητα και την επεξεργασία αποβλήτων ορυχείων μεταλλείων κλπ.

Σημειώνεται ότι η Zeologic ανάλογα με το έργο που αναλαμβάνει εγκαθιστά ad hoc συστήματα στις εγκαταστάσεις των πελατών ή των project, στα οποία γίνεται η επεξεργασία των αποβλήτων με τη χρήση των απαραίτητων χημικών αναλώσιμων, που προμηθεύει η εταιρεία.

Μεταξύ άλλων το ελληνικό start up έχει δημιουργήσει μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων σε βιομηχανίες όπως η Alumil, σε ξενοδοχειακές μονάδες όπως το Philoxenia στη Χαλκιδική, σε επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα όπως τυροκομεία, ιχθυοτροφεία, σε ΧΥΤΑ και μονάδες βιοαερίου.

Έχει ενδιαφέρον εξάλλου ότι, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση, η εξαγορά θα αξιοποιηθεί από τη Μυτιληναίος και ειδικότερα τον τομέα έργων EPC και Υποδομών, για την περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητας στον τομέα των περιβαλλοντικών έργων και της κυκλικής οικονομίας.

Αυτό σημαίνει ότι η Μυτιληναίος σχεδιάζει την είσοδό της στους τομείς της επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων αλλά και σε νέες αγορές, όπως η διαχείριση απορριμμάτων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εξαγοράς το συνολικό τίμημα για την απόκτηση του 60% της Zeologic, ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ εκ των οποίων το 50% θα καταβληθεί σε βάθος 3ετίας και στη βάση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων κερδοφορίας. Σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2017 το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας ήταν 461.745,57 ευρώ.

Πηγή: capital.gr