Πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

- in Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Π.Ε. Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ