Σήμερα Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

Σήμερα Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

- in Λιβαδειά, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σήμερα Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα

28 Ιανουαρίου 2019,  και ώρα 18:00 μ.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο.

Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

Α/Θ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 88/107-01-2019 (ΑΔΑ: 9ΨΞΗ7ΛΗ-Χ9Μ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου  3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” με κωδικό ΟΠΣ 5021487 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 86/2018 μελέτης της ΤΥΔΛ με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 & 30/09/2018” ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Λεβαδέων έτους 2019 (3/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
‘Εγκριση μετακίνησης της Δημάρχου εκτός έδρας   και εξειδίκευση της πίστωσης για συμμετοχή της στην διημερίδα  “ Άνάπτυξη των πόλεων μέσα από τα ποτάμια τους” που θα πραγματοποιηθεί στην Άρτα στις 1 & 2 Φεβρουαρίου 2019 ΚΟΣΜΙΔΗ
‘Εγκριση παράτασης προθεσμίας  περαίωσης εργασιών του έργου: “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
‘Εγκριση Πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΣ