Σήμερα Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

Σήμερα Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

- in Λιβαδειά, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σήμερα Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

 

H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδειάς θα πραγματοποιηθεί τη Δυετέρα 21  Ιανουαρίου 2018,   και ώρα 19:00 μ.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

 

Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

 

Α/Θ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» βάσει της υπ΄ αριθμό 2225/14-01-2019 Πρόσκλησης ΙV (ΑΔΑ: 6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) του Υπουργείου Εσωτερικών ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας υφιστάμενων Λαϊκών Αγορών Δήμου Λεβαδέων (28/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  ( Η εισήγηση διανεμήθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση )

 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δωρεάν  παραχώρηση χρήσης ενός αυτοκινήτου πυρόσβεσης του Δήμου στην “Ελληνική Ένωση Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Ε.Ε.Δ) Κέντρο Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης Λιβαδειάς”. ΚΥΠΡΑΙΟΣ
Εγκριση της υπ αριθμ.1/2019 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με τίτλο «Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για  «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων για την ένταξη του Προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι » στις οργανικές μονάδες του Δήμου   και Σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών του Προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι » ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έγκριση Σχεδίου  Προγραμματικής Σύμβασης με τo Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  υπό την επωνυμία “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης  αυτής. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  του Δήμου Λεβαδέων και της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ, για την υποστήριξη της λειτουργίας και διαχείρισης του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς , ορισμός εκπροσώπων του Δήμου   στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης αυτής. ΚΥΠΡΑΙΟΣ
Προγραμματισμός 1ης συνάντησης καλλιτεχνών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Μνήμη του Νερού στη Λιβαδειά, που θα διαρκέσει από τις 28 Ιανουαρίου 2019 έως τις 3 Φεβρουαρίου 2019. ΚΟΣΜΙΔΗ
  • Εξειδίκευση πίστωσης  για την πραγματοποίηση της 1ης συνάντησης καλλιτεχνών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη του Νερού” , στις 28/1/2019 έως 3/2/2019 στη Λιβαδειά
ΚΟΣΜΙΔΗ
Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2019 ΚΟΣΜΙΔΗ
Αποδοχή της υπ΄ αριθμό  89/2018 μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έγκριση 2oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , καθώς και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για την κατασκευή του έργου: << ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ>>.

 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έγκριση 2oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών  του έργου: << ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ>>. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ” ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την πραγματοποίηση  συντήρησης – επισκευής ηλεκτρονικών πινάκων προβολής αποτελεσμάτων του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς. ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων Χριστούγεννα 2018 ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων Χριστούγεννα 2018 ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
Διαγραφή ποσού βεβαιωμένης οφειλής  της οφειλέτιδας Σίμου Παγώνας του Λουκά ,λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης. ΚΟΣΜΙΔΗ
Διαγραφή ποσού βεβαιωμένης οφειλής   του οφειλέτη Παπαγεωργίου Παναγιώτη του Ιωάννη ,λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης. ΚΟΣΜΙΔΗ
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας,  για « ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » ΚΥΠΡΑΙΟΣ
Έγκριση της 73/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Λ ( Έγκριση και Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων).       ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
Έγκριση της 73/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. (Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου Λεβαδέων με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων , προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/212 «Ετήσιου Προγράμματος Δράσης» της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων, οικ. έτους 2019). ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ