Εκλογές για Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ο.Τ.Α. Βοιωτίας.

Εκλογές για Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ο.Τ.Α. Βοιωτίας.

- in Λιβαδειά
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εκλογές για Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ο.Τ.Α. Βοιωτίας.

 

Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου από τις 08:00 έως τις 17:00 στο Παλιό Δημαρχείο (Καραγιαννοπούλου 1 Λιβαδειά), θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών μελών από το μόνιμο προσωπικό και δύο (2) αιρετών μελών από το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Ο.Τ.Α. Ν. Βοιωτίας.
Στο εκλογικό κατάστημα του Δήμου Λεβαδέων ψηφίζουν:
α) Το μόνιμο προσωπικό του Δήμου Λεβαδέων και
β) Όλοι οι υπάλληλοι του Νομού Βοιωτίας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).
Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική και δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι εγγραμμένοι στους οριστικούς πίνακες εκλογέων που στάλθηκαν με το αριθμ. οικ. 6217/124197/14-08-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα ψηφοφορίας με την ταυτότητα τους, αν δεν έχουν ταυτότητα προσκομίζουν αποδεικτικό ταυτοποίησης τους που έχει εκδοθεί από φορέα του Δημόσιου τομέα και φέρει φωτογραφία του υπαλλήλου.