Διπλό Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά-Απολογισμός 2017

Διπλό Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά-Απολογισμός 2017

- in Λιβαδειά, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διπλό Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά-Απολογισμός 2017

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 η Σεπτεμβρίου 2018. Η πρώτη στις 05.00 μ.μ. και η δεύτερη στις 08:00 μ.μ.
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό
Δημαρχείο. Δείτε την ημερήσια διάταξη.

 

Η δεύτερη.

Προσαρμογή του ΦοΔΣΑ – ανώνυμης  εταιρείας με την επωνυμία “Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.”,  και με τον διακριτικό τίτλο “Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.”, σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) του αρθρ. 225 Ν.4555/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 225 έως 247 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Eξέταση της υπ ΄αριθμ 5002 / 7-03-2018 ένστασης της αναδόχου κοινοπραξίας με την επωνυμία Κ/ΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΜ. ΤΡΟΥΛΑΚΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΝΤΖΕΡΕΜΕ κατά του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ >> και έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρου έργου (H εισήγηση και  τα συνημμένα της,   σας διανεμήθηκαν με την πρόσκληση της 26ΗΣ συνεδρίασης της 20/8/2018 . ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς , σε συμμόρφωση της  υπ΄αριθ. 54/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Νικ. Γ. Χονδρού που βρίσκεται επί των οδών Ευαγγελιστρίας και Βυζαντίου του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς». (22/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (H εισήγηση και  τα συνημμένα της,   σας διανεμήθηκε με την πρόσκληση της προηγούμενης (27η ) συνεδρίασης 5/9/2018 .) ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ορισμός πέντε (5) εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.”,  και με τον διακριτικό τίτλο “Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τροποποίηση τεχνικού προγρ/τος εκτελεστέων έργων Δήμου Λιβαδειάς έτους 2018 (9/2018 Απόφαση Εκτέλεστικής Επιτροπής) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 42645/16.08.2018 (ΑΔΑ: : 7Σ10465ΧΘ7-ΛΜΝ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ένταξης πράξης του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού». ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 25/2018 τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, Δήμου Λεβαδέων» ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, Δήμου Λεβαδέων» ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 53/2018 τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Εργασίες  διαμόρφωσης υφιστάμενων ελεύθερων κτιριακών χώρων σε δύο παιδικούς  σταθμούς για την δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων» . ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων ελεύθερων κτιριακών χώρων σε δύο παιδικούς σταθμούς για την δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων» προϋπολογισμού 64.789,10€ (με ΦΠΑ 24%),» ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 18/2018 τεχνικής μελέτης με τίτλο: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ  ΄΄ΕΜΑΥΤΙΩΝ΄΄ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ   ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσίας 1ου σταδίου για « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κατάθεση πάγιας προκαταβολής τοπικής κοινότητας Μαυρονερίου σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού. ΚΟΣΜΙΔΗ
Προγραμματισμός εκδήλωσης μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Κυριάκι την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 και εξειδίκευση πίστωσης. ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
Εξέταση αίτησης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κατάλογο 1) Τ.Α.Π , 2) ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ,3) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ του οφειλέτη ΚΕΡΑΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΗΛΙΑ λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου. ΚΟΣΜΙΔΗ
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας  Παιδιάτρου στην κατασκήνωση “Παλιομηλιά” του Δήμου Λεβαδέων .  ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας,  για     «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ – ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ». ΚΥΠΡΑΙΟΣ
«Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, για: Α) εργασίες επισκευής ταχογράφων των οχημάτων του Δήμου από τον οικον.   φορέα “ΣΟΦΟΣ Θ. ΣΤΑΥΡΟΣ” ,Β) εργασίες Μηχανουργού (Υπερκατασκευών) Απορριμματοφόρων, φορτηγών & Μ.Ε. του Δήμου από τον οικον. φορέα “ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ” ΚΥΠΡΑΙΟΣ
Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΣΜΙΔΗ
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής  Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ από οικονομικούς φορείς. ΚΥΠΡΑΙΟΣ
 Έγκριση Α Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιων “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ” ΚΥΠΡΑΙΟΣ
 Έγκριση Α Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιων “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων Τροφώνεια 2018 ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
Παραχώρηση σχολικών αιθουσών σε συλλόγους του Δήμου μας , για διάφορες δραστηριότητες (Η εισήγηση θα σας σταλεί ηλεκτρονικά) ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ