Λιβαδειά: Πρόσληψη 3 ατόμων από τη ΔΕΥΑΛ

Λιβαδειά: Πρόσληψη 3 ατόμων από τη ΔΕΥΑΛ

- in Λιβαδειά, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Λιβαδειά: Πρόσληψη 3 ατόμων από τη ΔΕΥΑΛ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λιβαδειάς,  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων ως εργατών με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ταχ. διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λιβαδειάς, Γραμματεία, Δημ. Γ. Περγαντά 4, Τ.Κ. 321 00, Λιβαδειά Βοιωτίας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 12-09-2018 έως και 26-09-2018.