MYTILINEOS: “Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα”

MYTILINEOS: “Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα”

- in Αγορά, Βοιωτία, Δήμος Διστόμου - Αράχωβας, Οικονομία, Πρώτη σελίδα, Τεχνολογία
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο MYTILINEOS: “Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα”

“Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα” ήταν το όνομα της φετινής διαβούλευσης του Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS, που πραγματοποιήθηκε με αξιοσημείωτη επιτυχία στις 21 Ιουνίου 2018 στην Αράχοβα.

Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν 50 βασικοί προμηθευτές όλων των κατηγοριών και στόχος της η ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις σχετικά με την πορεία της MYTILINEOS και τη συνολική πολιτική αγορών, καθώς και η ανάδειξη του καίριου ρόλου όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και η διερεύνηση τρόπων συνεργασίας και σύμπραξης για την επίτευξη αμοιβαίου οφέλους.

Η διαβούλευση, που ήταν η τέταρτη συνεχόμενη θεματική και η όγδοη συνολικά από το 2011, φώτισε τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ευαισθητοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης για μια σειρά από λόγους όπως μέγεθος εταιρειών, περιορισμένη έκθεση σε εξωτερικές προκλήσεις, έλλειψη πόρων.

Το συμπέρασμα ήταν ένα αισιόδοξο μήνυμα και γενική η αναγνώριση από πλευράς των προμηθευτών ότι η αυτοξιολόγησή τους σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα αποτελεί ευκαιρία που θα συμβάλει στην ανάδειξη των περιοχών της δραστηριότητάς τους που χρήζουν βελτίωσης, στην προαγωγή της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών τους καθώς και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητάς τους.

Τα στελέχη της ΜYTILINEOS παρουσίασαν την αναπτυξιακή πορεία του Τομέα Μεταλλουργίας και τις επενδύσεις της εταιρείας που την έχουν καταστήσει μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς αλουμίνας και αλουμινίου στη ΝΑ Ευρώπη. Η πολιτική, οι κανόνες και οι διαδικασίες της ΜYTILINEOS σε θέματα αγορών, διασφάλισης ίσων ευκαιριών, ακεραιότητας και σεβασμού απέναντι στους προμηθευτές της αποτέλεσαν αντικείμενο εκτεταμένης ανάλυσης.

Με τη σειρά του αυτό οδήγησε στο κύριο θέμα της διαβούλευσης που αφορούσε στη σημασία και κατ’ επέκταση στην αναγκαιότητα του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών στις σύγχρονες επιχειρήσεις, παρουσιάζοντας ως παράδειγμα τον αντίστοιχο Κώδικα της MYTILINEOS. Περιγράφηκαν ακόμη τα οφέλη της αυτοαξιολόγησης των προμηθευτών σε κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα καθώς και το πώς η διαδικασία αυτή ενισχύει το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, ενώ αναλύθηκε η σχέση της αλυσίδας εφοδιασμού με τις εθνικές και διεθνείς σύγχρονες τάσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως οι Παγκόσμιοι Στόχοι του OHE, η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων στην ελληνική νομοθεσία και η εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία.

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων αλλά και οδήγησαν σε συμπεράσματα και προτάσεις γενικής αποδοχής, ενώ τα κοινά συμπεράσματα της διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη της μελλοντικής στρατηγικής και των πρακτικών της MYTILINEOS.

Ο Προϊστάμενος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Γιώργος Γαλάνης σε δηλώσεις του τόνισε: “Για τη MYTILINEOS η φετινή διαβούλευση του Τομέα Μεταλλουργίας με τους βασικούς προμηθευτές είναι σημαντική και ταυτόχρονα κομβική. Σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς ενεργειών που έχουμε σχεδιάσει στην κατεύθυνση της εκπλήρωσης του νέου στόχου που έχουμε θέσει για την προώθηση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη σφαίρα επιρροής μας. Και κατ’ επέκταση στη δημιουργία μιας υπεύθυνης αλυσίδας εφοδιασμού μέχρι το 2025. Παράλληλα με την πρωτοβουλία μας αυτή συμβάλλουμε στην εθνική προσπάθεια απέναντι στους Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ”.

Ιδιαίτερα θετικά χαρακτήρισε τα αποτελέσματα της ημερίδας ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Γιάννης Καραβάς, ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε ότι στην πρόσκληση ανταποκρίθηκε το 80% των προμηθευτών, κατά κύριο λόγο ελληνικές εταιρείες, και πως τα συμπεράσματα θα αξιοποιηθούν για τον καθορισμό της πολιτικής της MYTILINEOS στις προκλήσεις των νέων Παγκόσμιων Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Με την επιτυχημένη πρωτοβουλία της διοργάνωσης της διαβούλευσης “Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα”, η MYTILINEOS επιβεβαιώνει ότι αναγνωρίζει πως η εφοδιαστική της αλυσίδα επηρεάζει την εκπλήρωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών της στόχων. Ένα αυξημένο επίπεδο πληροφόρησης και διαφάνειας από την πλευρά των προμηθευτών μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη παραγωγικότητα, περιορισμό των εργασιακών τραυματισμών και ασθενειών, πιο παρακινημένο εργατικό δυναμικό, υψηλότερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, μειωμένη αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.

Αλλωστε, η άμεση επικοινωνία με τις βασικές ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων αποτελεί μακρόχρονη παράδοση της MYTILINEOS, άμεσα συνδεδεμένη με τη δέσμευσή της να εφαρμόζει στην πράξη την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και να επιδιώκει τη διαφάνεια. Οπως αποδοτικά υλοποίησε στη διαβούλευση με την εφοδιαστική της αλυσίδα.