Παράταση για αιτήσεις σε ΑΣΠΑΙΤΕ

Παράταση για αιτήσεις σε ΑΣΠΑΙΤΕ

- in Επιλογές
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παράταση για αιτήσεις σε ΑΣΠΑΙΤΕ

Παρατείνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στα προγράμματα Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ), μέχρι την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018 και ώρα 23:59. ( http://aspete.eap.gr/ )

Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)

Στους σπουδαστές/τριες του ΕΠΠΑΙΚ απονέμεται το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το οποίο αποτελεί απαραίτητο τυπικό προσόν για το διορισμό στη Δημόσια εκπαίδευση.

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)

Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα πεδία της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και την εφαρμογή αυτών στην εκπαίδευση καθώς και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Πληροφορίες: http://www.aspete.gr

Χρήσιμα Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων ΑΣΠΑΙΤΕ – 2102896720
Γενικό Πρωτόκολλο ΑΣΠΑΙΤΕ – 2102896734
Γραμματεία ΕΠΠΑΙΚ – 2102896745
Γραμματεία ΠΕΣΥΠ – 2102896733
Γραφείο Υποστήριξης ΕΑΠ – 2610 367 749
Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης,  επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2610367749 και στο email : aspaite2018@eap.g