Διαγωνισμός για εσωτερικό ελεγκτή στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς

Διαγωνισμός για εσωτερικό ελεγκτή στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς

- in Yγεία, Βοιωτία, Επιλογές, Λιβαδειά, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαγωνισμός για εσωτερικό ελεγκτή στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς

 

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4025/2011, άρθρο 25 (ΦΕΚ 228/Α/02-11-2011) για την παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου   για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Προϋπολογισμός δαπάνης με τον ΦΠΑ : 9.840,00€

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 7/8/2018    Ώρα: 14:30π.μ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ            8/8/2018                Ώρα: 09:30π.μ.