Κατασκηνώσεις Δήμων: Πόσα χρήματα θα λάβουν οι εργαζόμενοι

Κατασκηνώσεις Δήμων: Πόσα χρήματα θα λάβουν οι εργαζόμενοι

- in Επιλογές
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κατασκηνώσεις Δήμων: Πόσα χρήματα θα λάβουν οι εργαζόμενοι

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, καθορίζονται για φέτος οι μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται στις παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις των οποίων η λειτουργία έχει ανατεθεί σε Δήμους, ως ακολούθως:

Τυχόν χορηγούμενες σε είδος παροχές (τροφής, κατοικίας κλπ.) δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που καθορίζονται πιο πάνω. Στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας χορηγείται προσαύξηση στους παραπάνω μισθούς σε ποσοστό 5%. Η ισχύς της απόφασης να αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου έτους 2018.

ΦΕΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ