Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων

Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων

- in Λιβαδειά, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων

Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 στις 7.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

 

Α/Θ ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.      Εγκριση Εκθεσης Δ΄τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού  και σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού   (235/2018 Απόφαση Ο.Ε)

 

 ΚΟΣΜΙΔΗ-ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ
2.      Εγκριση Εκθεσης Α΄τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού  και σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού   (236/2018 Απόφαση Ο.Ε)

 

 ΚΟΣΜΙΔΗ-ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (6η 2018)-  261/2018 Απόφαση Ο.Ε.  ΚΟΣΜΙΔΗ
4.  Μερική Ανατροπή  Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης ΚΟΣΜΙΔΗ
5. Αντικατάσταση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Παπαθανασίου Χρήστου κατόπιν της με αριθμ. Πρωτ.12806/30-5-2018 δήλωσης του ανεξαρτητοποίησης από τη δημοτική παράταξη πλειοψηφίας με την οποία έχει εκλεγεί.  ΚΟΣΜΙΔΗ
6. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου Λεβαδέων έτους 2018 (5/2018 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
7. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα της ιδιοκτησίας Ελένης χήρας Σεραφείμ Κοτσώνα στη Δ.Κ Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων (13/2018 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
8. Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 0,5 Mw του Γ.Μεγαρχιώτη στη θέση “Μάκρεσι”.(9/2018 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)  ΚΥΠΡΑΙΟΣ
9. Εγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
10.      Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση αστικού ακινήτου, που  βρίσκεται επί της οδού Κατσιώτου , αριθμ. 20 στην πόλη της Λιβαδειάς ΚΟΣΜΙΔΗ
11.     Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
12.    Συμμετοχή της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Δήμου στο 1ο διήμερο Φεστιβάλ Ισότητας των Φύλων της ΓΓΙΦ του ΥΠΕΣ. ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
13.    Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στην “Παλιομηλιά” Ελικώνα στην Ιερά Μητρόπολη Αργολίδας , για τη φιλοξενία των νέων της Μητρόπολης , για το χρονικό διάστημα από 16-24 Αυγούστου. ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
14.    Συνδιοργάνωση  Αθλητικής εκδήλωσης, ‘’1η Παρνάσσια Ορειβατική Συνάντηση 30 Ιουνίου-01 Ιουλίου 2018’’, στη θέση Λαπαθιά Δαύλεια ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
15.    ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 355,00€ για την αθλητική εκδήλωση ‘’1η Παρνάσσια Ορειβατική Συνάντηση  ’’.  ΚΟΣΜΙΔΗ
16.    Συνδιοργάνωση του Δήμου Λεβαδέων με τον Σύλλογο Ελικωνίων Λιβαδειάς,  του 37ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
17.    ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.499,84€ για την συνδιοργάνωση  του  37ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα

 

ΚΟΣΜΙΔΗ
18.    Έγκριση Α και  Β Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο  : « Συντήρηση ανανέωση γόμωσης εργαστηριακός έλεγχος πυροσβεστήρων » ΚΥΠΡΑΙΟΣ
19.    Έγκριση E και  ΣΤ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο  : « Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων ( ανελκυστήρες κ.τ.λ.) » ΚΥΠΡΑΙΟΣ
20.     Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας  για τις εργασίες  <<Τεχνικός έλεγχος οχημάτων ΚΤΕΟ>>  ΚΥΠΡΑΙΟΣ
21.     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης “Ολοκαύτωμα στο Καλάμι” στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου

 

 ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
22.    Έγκριση γενομένης δαπάνης που αφορά στην πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης “Ολοκαύτωμα στο Καλάμι” στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ