Ενημέρωση για το περιβάλλον στον Παρνασσό

Ενημέρωση για το περιβάλλον στον Παρνασσό

- in Παρνασσός, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενημέρωση για το περιβάλλον στον Παρνασσό

Την Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018, στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Παρνασσού (ΦΔΕΔΠ) συναντήθηκε με τους μαθητές της Β΄ Τάξης του Γυμνασίου
Αμφίκλειας και τους συνοδούς καθηγητές τους στην πηγή Αγίας Ελεούσας
Πολυδρόσου, με σκοπό την ενημέρωση τους για τα ενδιαφέροντα φυσικά,
αρχαιολογικά και βυζαντινά μνημεία που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο.
Στη συνέχεια, στην έδρα του ΦΔΕΔ Παρνασσού οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία
να ενημερωθούν για τις Προστατευόμενες Περιοχές του Παρνασσού μέσα από το
ενημερωτικό υλικό της αίθουσας ερμηνείας περιβάλλοντος του ΦΔΕΔΠ. Ειδικότερα
παρουσιάστηκε το σπήλαιο “Κωρύκειο Άντρο” μέσα από μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση καθώς και το καθεστώς προστασίας των σπηλαίων και των οργανισμών
που διαβιούν σε αυτό (χειρόπτερα, αρθρόποδα κ.λ.π.).
Η δράση συνεχίστηκε με μικρή πεζοπορία και ταυτόχρονη ερμηνεία περιβάλλοντος
κατά τη διάσχιση του μονοπατιού “Έδρα ΦΔΕΔΠ – Παλιά Βάση Αεροπτεριστών”.