588 νέες μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης

588 νέες μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης

- in Επιλογές
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 588 νέες μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Επιμέλεια Νέλη Χαχάμη

Προκήρυξη με την οποία θα προσληφθούν 588 μόνιμοι υπάλληλοι στο υπουργείο Δικαιοσύνης, αναμένεται να εκδοθεί πολύ σύντομα. Ο διαγωνισμός πρόκειται να “βγει στον αέρα” άμεσα.

Απ΄ τις 588 θέσεις, οι 24 προορίζονται για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι 7 για την Τεχνολογική, ενώ  οι υπόλοιπες 557 θέσεις για την κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις, σύμφωνα με στελέχη του ΑΣΕΠ, θα προσεγγίσουν τις 40.000.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, θα προσληφθούν σωφρονιστικοί υπάλληλοι, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί, υπάλληλοι φύλαξης και προσωπικό φρούρησης.

Για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και το προσωπικό φρούρησης, θα τεθεί όριο ηλικίας και το κριτήριο του αναστήματος. Η τελική επιλογή θα γίνει αφού διεξαχθούν αθλητικές δοκιμασίες και ψυχοτεχνικά τεστ.

Οι ενδιαφερόμενοι για θέσεις ιατρών, θα πρέπει να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια χρήσης τίτλου γενικής ιατρικής, να έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου και να είναι μέλη ιατρικών συλλόγων.

Για τους νοσηλευτές, είναι απαραίτητη η άδεια άσκησης επαγγέλματος και η ιδιότητα του μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.

Στους διοικητικούς δίδεται βάση στην εμπειρία, καθώς και στη γνώση ξένων γλωσσών και τις χρήσεις Η/Υ.

Με πληροφορίες από workenter.gr