Αρχαιρεσίες στη Χ.Ε.Ν. Θήβας

Αρχαιρεσίες στη Χ.Ε.Ν. Θήβας

- in Επιλογές, Θήβα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αρχαιρεσίες στη Χ.Ε.Ν. Θήβας

Η Χ.Ε.Ν. Θήβας προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 5.30 μ.μ., στο τοπικό της κέντρο, Κάδμου 56-60.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

  • Έγκριση της Έκθεσης πεπραγμένων 2017
  • Έγκριση του διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 και του ισολογισμού αυτού
  • Έγκριση του προϋπολογισμού του νέου έτους 2018
  • Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα της αντίστοιχης ημέρας της επόμενης εβδομάδας, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών, χωρίς νέα πρόσκληση.