Αρχαιρεσίες οργάνων στο Επιμελητήριο Βοιωτίας

Αρχαιρεσίες οργάνων στο Επιμελητήριο Βοιωτίας

- in Βοιωτία, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αρχαιρεσίες οργάνων στο Επιμελητήριο Βοιωτίας

Ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017, οι διαδικασίες αρχαιρεσιών των οργάνων του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την διενέργεια των επιμελητηριακών εκλογών της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου.

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας είχε ήδη ανακηρυχθεί ο Παναγιώτης Αγνιάδης ως νικητής των πρόσφατων εκλογών.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών των οργάνων του Επιμελητηρίου Βοιωτίας έχουν ως εξής:

Διοικητική Επιτροπή

Πρόεδρος, Αγνιάδης Παναγιώτης

Α΄ Αντιπρόεδρος, Στάικος Αλέκος

Β΄ Αντιπρόεδρος, Στάικος Κωνσταντίνος

Γενικός Γραμματέας, Μητάς Αλέξανδρος

Οικονομικός Επόπτης, Παπαχαραλάμπους Λουκάς

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, Καλογρηάς Αθανάσιος

Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσίας Μιας Στάσης, Νταντούμη Ιωάννα

Τμήματα Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Τμήμα Εμπορίου

Πρόεδρος : Ζησιμόπουλος Θεόδωρος

Αναπληρωτής : Στάικος Αλέκος

Τμήμα Μεταποίησης

Πρόεδρος : Ζυγογιάννης Χρήστος

Αναπληρωτής : Παναγώτας Αντώνιος

 

Τμήμα Υπηρεσιών

Πρόεδρος : Δήμου Ιωάννης

Αναπληρωτής : Μίχας Δημήτριος

 

Τμήμα Τουρισμού

Πρόεδρος : Στάικος Κωνσταντίνος

 

Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Τακτικό μέλος: Μακρόπουλος Πέτρος

Αναπληρωτής: Ζυγογιάννης Χρήστος

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Τακτικό μέλος: Μίχας Δημήτριος

Αναπληρωτής: Μακρόπουλος Πέτρος

Επιτροπή Εκθέσεων & Διεθνών Σχέσεων

Υπεύθυνος: Παναγώτας Αντώνιος

Αναπληρωτής: Παπαχαραλάμπους Λουκάς

Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Διαχειριστές του  Ι.Α.Υ.Μ.Ε.Ε.Β.-ΚΑΔΜΟΣ.

  1. Ζησιμόπουλος Θεόδωρος
  2. Παπανικολάου Γεώργιος
  3. Παπαχαραλάμπους Λουκάς