Αύριο Οικονομική Επιτροπή στον Δήμο Λεβαδέων

Αύριο Οικονομική Επιτροπή στον Δήμο Λεβαδέων

- in Επιλογές, Λιβαδειά
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αύριο Οικονομική Επιτροπή στον Δήμο Λεβαδέων

Τα   θέματα   της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για επιλογή εκπόνησης μελετών.
  2. ΄Εγκριση της υπ΄αριθ. 128/2017 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού με τίτλο ΄΄Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου , Αρτοποιείου και οπωροπωλείου παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δημοτικής Κατασκήνωσης και Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λεβαδέων έτους 2017.
  3. Eισήγηση περί καθορισμού όρων διακήρυξης για προμήθεια ειδών κρεοπωλείου , αρτοποιίας και οπωροπωλείου Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δημοτικής κατασκήνωσης , Κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Λεβαδέων έτους 2017.
  4. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.200,00 ευρώ για προμήθεια ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής (Α.Δ.Δ.Υ.).
  5. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.864,15 ευρώ για ανταλλακτικά εγκαταστάσεων θέρμανσης , κλιματισμού , αερισμού και λοιπών μηχανημάτων.
  6. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.441,68 ευρώ για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την πράξη ΄΄Κέντρο Κοινότητας ¨ και τις δομές :

     α) Κοινωνικό Παντοπωλείο β) Παροχή συσσιτίου και γ) Κοινωνικό Φαρμακείο.

  1. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  3.372,80 ευρώ για προμήθεια  επίπλων γραφείου για την πράξη ΄΄Κέντρο Κοινότητας ¨ και τις δομές :

     α) Κοινωνικό Παντοπωλείο β) Παροχή σισσιτίου και γ) Κοινωνικό Φαρμακείο.

  1.   Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροκτήματος στη θέση ‘’ΠΟΤΑΜΟΣ –  

     ΚΟΥΜΑΡΙ’’ της τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου κληροδοτήματος ΜΠΙΜΕΙΟ ΕΠΑΘΛΟ

     ΑΜΙΛΛΑΣ  του Δήμου Λεβαδέων.