Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λεβαδέων

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λεβαδέων

- in Επιλογές, Λιβαδειά
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λεβαδέων

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα πραγματοποιηθεί την 23η Μαΐου 2017,  ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα.

Το μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

1.Εξέταση αιτήματος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Επαρχίας Λιβαδειάς για την παραχώρηση μιας θέσης parking, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 44/2017 απόφασης της Δ.Κ. Λιβαδειάς.

2.Έγκριση της υπ΄ άριθμ. 40/2017 απόφασης της Δ.Κ. Λιβαδειάς που αφορά την μεταφορά δύο θέσεων κάδων επί της οδού Γαλαξιδίου.

3.Έγκριση της υπ΄ άριθμ. 41/2017 απόφασης της Δ.Κ. Λιβαδειάς που αφορά την αλλαγή υπαρχόντων θέσεων κάδων στην οδό Δ. Παπασπύρου & Φιλολάου.

4.Έγκριση της υπ΄ άριθμ. 42/2017 απόφασης της Δ.Κ. Λιβαδειάς που αφορά την αλλαγή θέσης κάδου στην οδό Βορείου Ηπείρου & Τιθορέας.

5.Έγκριση της υπ΄ άριθμ. 43/2017 απόφασης της Δ.Κ. Λιβαδειάς που αφορά την απομάκρυνση κάδων από την εκκλησία Αγίου Νικολάου στην περιοχή «Ζαγαράς».

6.Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος “Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (Παντοπωλείο – Κρεοπωλείο) ” στην Τοπική Κοινότητα Δαύλειας, ιδιοκτησίας Κουρεντή Αριστείδη.

7.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.