Προσφορά δανείου μεταξύ ιδιώτη


Contact Information
Contact dobos
+33756935551
0.00 €
More Information

Γεια σας
Είμαι συνταξιούχος τραπεζίτης που εργάζεται σκληρά με την τράπεζά μου.
Έχω ένα μεγάλο ποσό στο λογαριασμό μου και η ανησυχία μου είναι να βοηθήσω τους ανθρώπους
που δεν έχουν τα μέσα για να πραγματοποιήσουν το σχέδιό τους, βοηθώ σοβαρούς ανθρώπους και
ειλικρινής, ποιος μπορεί να εξοφλήσει το δάνειο αυτό κανονικά. το
θα το αφήσει να συνεργαστεί στενά με τον συμβολαιογράφο μου
για τις διαδικασίες που θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Προσφέρω
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια που κυμαίνονται από 2000 έως 500.000 ευρώ και ευρώ
πέρα. Η σφαγή μου γίνεται με ενδιαφέρον 3%.
preteur.dobos@gmail.com
WhatsApp: +33756935551

This Ad has been viewed 17 times.