προσφορές στεγαστικού δανείου


4,800.00 €
More Information

Ψάχνετε για ένα δάνειο ή επενδυτή για το έργο σας, θα πρέπει να έχετε χρήματα για να καλύψει τις οικονομικές ανάγκες σας, παγιώσει το χρέος ή να προβεί σε μια πρόταση δανεισμού των επιχειρήσεων, προσωπικό δάνειο, στεγαστικό δάνειο, θα αρνηθεί ένα δάνειο; από μια τράπεζα ή ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για ένα ή περισσότερους λόγους, να χορηγούν δάνεια ή επενδύσεις σε εταιρείες και ιδιώτες που κυμαίνονται από 5.000 € έως 30.000.000 € για κάθε σοβαρό πρόσωπο με επιτόκιο που κυμαίνεται μεταξύ 2% και 3% το έτος σύμφωνα με το ποσό που δανείστηκε. Μπορείτε να επιστρέψετε το πολύ από 3 έως 25 χρόνια. Όποιος ενδιαφέρεται δεν πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μου E-mail: maria.gaaya@gmail.com, whatsap: +195812004235

This Ad has been viewed 72 times.