Εύλογη προσφορά δανείου


Contact Information
Contact mario
9876543210
1,000.00 €
More Information

Εύλογη προσφορά δανείου
Γεια σας, κύριε και κυρία
Έχω κεφάλαιο 5.000.000 € το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ιδιωτικών δανείων που κυμαίνονται από 2000 έως 500.000 € σε οποιοδήποτε σοβαρό πρόσωπο που επιθυμεί αυτό το δάνειο. 2% έως 4% επιτόκιο ετησίως, ανάλογα με το ποσό που δανείστηκε επειδή ήταν ιδιαιτέρως δεν θέλω να παραβιάσω τον νόμο για την ληστή. Μπορείτε να εξοφλήσετε 5 έως 20 χρόνια κατ 'ανώτατο όριο, ανάλογα με το ποσό που έχετε δανειστεί. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες στο e-mail: mario.micene@gmail.com

This Ad has been viewed 94 times.