Ειδική και τακτική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου στη Στερεά

Ειδική και τακτική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου στη Στερεά

- in Πρώτη σελίδα, Στερεά Ελλάδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ειδική και τακτική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου στη Στερεά

Eιδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη,  την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία)  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2023.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας Αριστείδης Τασιός

 

Θέμα 2ο Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον Προϋπολογισμό έτους 2023.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας Αριστείδης Τασιός

 

Στις 12.00 θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. 

Θέμα 1ο  Συνένωση των υφιστάμενων όμορων εδρών επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) των Δημοτικών Ενοτήτων Φουρνάς και Κτημενίων της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εισηγητής  Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.

 

Θέμα 2ο  Εισήγηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας « Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και την έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας « Αναπτυξιακής Φωκική Α.Ε ».
Εισηγητής  Γεώργιος Δελμούζος , Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας.

 

Θέμα 3ο  Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε τμήμα της Επαρχιακής οδού Νο 31 Σκύρος – Λιναριά, αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας.
Εισηγητής  κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας.