Η 1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027 

Η 1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027 

- in Πρώτη σελίδα, Στερεά Ελλάδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η 1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027 

Η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021-2027» και η 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πραγματοποιούνται την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:30 στο Ξενοδοχείο Domotel Anemolia Mountain Resort στην Αράχοβα, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων το Κοινό θα παρακολουθήσει: 

  • την παρουσίαση του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021-2027» 
  • ενημέρωση για τον προγραμματισμό των προσκλήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και τα θέματα επικοινωνίας και προβολής 
  • ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», της προόδου υλοποίησης των στρατηγικών για την Έξυπνη Εξειδίκευση και τη Χωρική Ανάπτυξη, της προόδου υλοποίησης της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία • ενημέρωση για θέματα Αξιολόγησης του Ε.Π 

Τα προγράμματα αποτελούν μέρος του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού προϋπολογισμού 426,066 εκατ. ευρώ.