Χρηματοδότησης του Δήμου Χαλκιδέων για δράσεις «έξυπνης πόλης» 

Χρηματοδότησης του Δήμου Χαλκιδέων για δράσεις «έξυπνης πόλης» 

- in Εύβοια, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χρηματοδότησης του Δήμου Χαλκιδέων για δράσεις «έξυπνης πόλης» 

Ο δήμος Χαλκιδέων συνιστά τον 2ο δήμο σε πανελλαδικό επίπεδο, ο οποίος επιτυγχάνει την ένταξη του έργου «Δήμος Χαλκιδέων – Υπό έργο 1 – Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο και πράσινο αστικό μέλλον» στο Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας, μέγιστου προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις: 

  • Βελτιστοποίηση Κυκλοφορίας με ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελεγχόμενης Στάθμευσης & πληροφοριών κινητικότητας και Σύστημα Έξυπνων Διαβάσεων Πεζών. 
  • Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων μέσα από Εφαρμογές & Συστήματα βελτιστοποίησης της αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και Εφαρμογές & Συστήματα υποστήριξης Ενεργειακής Εξοικονόμησης. 
  • Κοινωνική Φροντίδα και Υγεία με Παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής & τηλεφροντίδας αλλά και Εφαρμογή – Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Κοινωνικών Υπηρεσιών & Πρόνοιας. 
  • Πολίτης, Διαβίωση, Απασχόληση, Επιχειρηματικότητα με Οργάνωση & Λειτουργία Co Working Spaces, Εφαρμογή υποστήριξης της νέας επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικής διασύνδεσης, διαχείρισης συνεργατικών χώρων εργασίας & διασύνδεσης μελών, ειδικών, μεντόρων & επενδυτικών κεφαλαίων καθώς και Εφαρμογή διαδραστικών διαβουλεύσεων και συλλογικής λήψης αποφάσεων, διαχείρισης εθελοντισμού, crowdsourcing και crowdfunding. 
  • Μητροπολιτικά Ασύρματα Δίκτυα & Δικτυακή Υποδομή LoraWan ή δικτύου ισοδύναμου αποτελέσματος. 
  • Κεντρικά Συστήματα Πληροφόρησης και Επίβλεψης, επικεντρωμένα στην Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης & συλλογής δεδομένων των δράσεων ευφυούς μετασχηματισμού του Δήμου, στην Ανάπτυξη μοντελοποίησης πληροφοριών κτιρίου, Building Information Modelling = BIM & ψηφιακού διδύμου, digital twin, πόλης και στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δήμου για την ευφυή πόλη & εξυπηρέτησης δημότη.