Αντικατάσταση γέφυρας για την αντιπλημμυρική προστασία του αεροδρομίου Λαμίας

Αντικατάσταση γέφυρας για την αντιπλημμυρική προστασία του αεροδρομίου Λαμίας

- in Πρώτη σελίδα, Στερεά Ελλάδα, Φθιώτιδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αντικατάσταση γέφυρας για την αντιπλημμυρική προστασία του αεροδρομίου Λαμίας

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΑΦΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ», αρχικού προϋπολογισμού 380.000 ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι η κατεδάφιση τμήματος της υφιστάμενης γέφυρας μήκους 36 μέτρων περίπου και η κατασκευή νέας κυρτής μεταλλικής γέφυρας, προκειμένου να:
 Εξασφαλιστεί η ομαλή ροή των υδάτων της γερμανικής τάφρου.
 Αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων (εξαιτίας της γέφυρας) στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Κόμματος και του Αεροδρομίου Λαμίας.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί στους 6 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας  υπόψη και την ανάγκη μετακίνησης των δικτύων κοινής ωφέλειας.