Αναζήτηση προσωπικού από κατασκευαστική εταιρεία

Αναζήτηση προσωπικού από κατασκευαστική εταιρεία

- in Αττική, Επιχειρήσεις, Εργασία, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναζήτηση προσωπικού από κατασκευαστική εταιρεία

Σε αναζήτηση νέου προσωπικού βρίσκεται η κατασκευαστική εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Συγκεκριμένα αναμένεται να προσληφθούν υποψήφιοι δέκα διαφορετικών επαγγελμάτων, σε επτά περιοχές όλης της χώρας. 

Αναλυτικά τα προσόντα και οι περιοχές ανά ειδικότητα: 

  • Μηχανικό υποστήριξης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Υποδομής – Πτυχίο Η/Μ Μηχανικού ΑΕΙ, Τουλάχιστον 5 έτη προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση ως Μηχανικός κατασκευής σε έργα Υποδομής (κατά προτίμηση σιδηροδρομικά), Εμπειρία στη σύνταξη και παρακολούθηση συμβάσεων, Γνώση και παρακολούθηση Τεχνικών Κανονισμών, Προδιαγραφών, Ευρωπαϊκών οδηγιών κατασκευής των Η/Μ εγκαταστάσεων και της νομοθεσίας δημοσίων έργων, Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά), Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office & AutoCAD 
  • Διαχειριστές Εργοταξίων – Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής κατεύθυνσης, Τουλάχιστον 3 έτη προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας, Σχετική εργασιακή εμπειρία σε εργοτάξιο ή/και Τεχνική Δ/νση, Εργασιακή εμπειρία σε θέσεις σχετικές με λογιστήριο, Γνώση πολιτικών και διαδικασιών, Καλή γνώση Αγγλικών, Καλή γνώση εφαρμογών MS Office, Επιθυμητή η εμπειρία σε SAP ή σε άλλα συστήματα ERP 
  • Μηχανολόγο Μηχανικό Ενεργειακών Έργων – Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΤΕΙ / ΑΕΙ, 5 έτη εργασιακής εμπειρίας, Εμπειρία σε έργα υποδομών είναι απαραίτητη, Θα θεωρηθεί προσόν η εμπειρία σε ενεργειακά έργα, κατασκευή θερμικών σταθμών παραγωγής ρεύματος, κατασκευή έργων ΑΠΕ, έργα μεταφοράς Φ.Α, έργα σε διυλιστήρια, Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά), Γνώση MS Office, Βασικές γνώσεις AutoCad 
  • Εργοδηγό Εργοταξίου Αυτοκινητοδρόμου(Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη) – Πτυχίο Τεχνικής Σχολής ΙΕΚ ή ΤΕΙ ανάλογης ειδικότητας, 5ετή κατ’ ελάχιστο εμπειρία ως εργοδηγός, Εμπειρία σε οδοποιία, χωματουργικά – ασφαλτικά – υδραυλικά τεχνικά έργα, Άνεση στη εφαρμογή στατικών, τοπογραφικών σχεδίων και τεχνικών σχεδίων και προδιαγραφών, Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας συνεκτιμάται, Καλή Γνώση Η/Υ (AutoCAD, MS Office) συνεκτιμάται 
  • Εργοδηγό Εργοταξίου Αυτοκινητοδρόμου Ε65 – Πτυχίο Τεχνικής Σχολής ΙΕΚ ή ΤΕΙ ανάλογης ειδικότητας, 5ετή κατ’ ελάχιστο εμπειρία ως εργοδηγός, Εμπειρία σε οδοποιία, χωματουργικά – ασφαλτικά – υδραυλικά τεχνικά έργα, Άνεση στη εφαρμογή στατικών, τοπογραφικών σχεδίων και τεχνικών σχεδίων και προδιαγραφών, Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας συνεκτιμάται, Καλή Γνώση Η/Υ (AutoCAD, MS Office) συνεκτιμάται 
  • Διαχειριστή Εργοταξίου (Β. Λογιστή) – Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής κατεύθυνσης, Τουλάχιστον 3 έτη προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας, Σχετική εργασιακή εμπειρία σε εργοτάξιο ή/και Τεχνική Δ/νση, Εργασιακή εμπειρία σε θέσεις σχετικές με λογιστήριο, Γνώση πολιτικών και διαδικασιών, Καλή γνώση Αγγλικών, Καλή γνώση εφαρμογών MS Office, Επιθυμητή η εμπειρία σε SAP ή σε άλλα συστήματα ERP 
  • Υπεύθυνος Μηχανικός Υγείας & Ασφάλειας – Πολιτικός Μηχανικός ΤΕΙ / ΑΕΙ ή σχετική ειδικότητα, τρία έτη κατ’ ελάχιστον εμπειρία σε θέματα υγείας & ασφάλειας, πολύ καλή γνώση των εφαρμογών MS Office, πολύ καλή της Αγγλικής Γλώσσας (προφορικά και γραπτά), οργανωτικές δεξιότητες και μεθοδικότητα, τήρηση διαδικασιών, εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, εξοικείωση με τη σχετική νομοθεσία, προθυμία για συνεχή ανάπτυξη & βελτίωση (Αρκαδία, Ηράκλειο Κρήτης) 
  • Εργοδηγός Έργων Δικτύων ΔΕΔΔΗΕ – 5 έως 10 έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση σε εργοτάξια κατασκευών έργων, δυνατότητα μετακινήσεων εντός του νησιωτικού χώρου,

εμπειρία σε Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, οργανωτικότητα, μεθοδικότητα, προσαρμοστικότητα και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων & πρωτοβουλιών (Σάμος, Χίος, Λέσβος) 

  • Μηχανολόγος Μηχανικός Πεδίου – Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ / ΤΕΙ, 5 έτη εμπειρία κατ’ ελάχιστο σε αντίστοιχη θέση ως Μηχανικός κατασκευής σε Βιομηχανικά έργα ή έργα Διαχείρισης Απορριμμάτων, Γνώση και παρακολούθηση Τεχνικών Κανονισμών, Προδιαγραφών, Ευρωπαϊκών οδηγιών κατασκευής των Η/Μ εγκαταστάσεων και της νομοθεσίας δημοσίων έργων, Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά), Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office & AutoCAD (Πελοπόννησος) 
  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πεδίου – Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ, 5-ετής εμπειρία στην Κατασκευή, Γνώση και παρακολούθηση Τεχνικών Κανονισμών, Προδιαγραφών, Ευρωπαϊκών οδηγιών κατασκευής των Η/Μ εγκαταστάσεων και της νομοθεσίας δημοσίων έργων, Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά), Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office & AutoCAD (Πελοπόννησος) 

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.gekterna.com/el/human-resources/career-opportunities/open-jobs/