Προσλήψεις σε δασικές υπηρεσίες

Προσλήψεις σε δασικές υπηρεσίες

- in Εργασία, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσλήψεις σε δασικές υπηρεσίες

Εγκρίθηκαν 500 προσλήψεις σε θέσεις τακτικού προσωπικού στις δασικές υπηρεσίες.  Επιπλέον ανακοινώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η πρόσληψη 700 ωφελούμενων ανέργων μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Δ.ΥΠ.Α., στις δασικές υπηρεσίες. Ήδη από τις 29 Ιουλίου 2022 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4003 η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και η αντίστοιχη σχετική προκήρυξη πρόκειται να εκδοθεί εντός των αμέσως επόμενων ημερών.