Περιφέρεια Στερεάς: Δράση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Περιφέρεια Στερεάς: Δράση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων

- in Πρώτη σελίδα, Στερεά Ελλάδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περιφέρεια Στερεάς: Δράση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε η πράξη «Δράσεις κινητοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων της πολιτιστικής, περιβαλλοντικής, τουριστικής διαδρομής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων». 

Στόχος της δράσης είναι η τόνωση και ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία ενός «Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας», το οποίο περιλαμβάνει: 

  • Διαδικασία «καθοδήγησης» των επιχειρήσεων για την προσαρμογή τους στις σύγχρονες προκλήσεις. 
  • Κανόνες για την απόκτηση του ειδικού σήματος της «Οιδίπους Διαδρομής». • Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρήσεων, των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. 

Ωφελούμενοι της δράσης θα είναι οι επιχειρήσεις που γειτνιάζουν με την πολιτιστική, περιβαλλοντική, τουριστική διαδρομή. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα oedipusculturalroute.gr. 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ, και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 184.000 ευρώ. Καλύπτει δηλαδή το σύνολο του αρχικού προϋπολογισμού.