Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός χειμάρρων Φωκίδας 

Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός χειμάρρων Φωκίδας 

- in Πρώτη σελίδα, Στερεά Ελλάδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός χειμάρρων Φωκίδας 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδότησε, δημοπράτησε και συμβασιοποίησε ήδη το έργο: «Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός χειμάρρων Φωκίδας», αρχικού προϋπολογισμού ύψους 165.000 ευρώ και με αντικείμενο τον καθαρισμό και την κατάλληλη διαμόρφωση των πρανών των χειμάρρων Πλατανιά, Σεργούλας, Καρουτιανόρεμα και Τολοφώνας σε διάφορα σημεία, σύμφωνα με τις εντολές της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, καθώς και τη διαμόρφωση της κοίτης τους στο κέντρο για την ομαλή απορροή των υδάτων. 

Μεταξύ άλλων, θα γίνουν εκσκαφές στις θέσεις όπου προβλέπεται να γίνουν εργασίες ανακατασκευής των συρματοκιβωτίων για την θεμελίωση αυτών. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή λιθορριπής με σκοπό την προστασία των πρανών στον χείμαρρο Πλατανιά και στο πρανές της συμβολής του με τον χείμαρρο Σεργούλας.