Υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης στον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας

Υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης στον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας

- in Πρώτη σελίδα, Φθιώτιδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης στον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας

Πραγματοποιείται η ένταξη του έργου «Βελτίωση Ενεργειακής Διαχείρισης και Αξιοποίησης ΑΠΕ στις Υποδομές Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας», ύψους 1.585.190,57€, στον Άξονα «Περιβάλλον» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Αντικείμενα του εν λόγω έργου είναι η προμήθεια για τον εκσυγχρονισμό υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας και αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε οκτώ αντλιοστάσια – γεωτρήσεις και σε έναν βιολογικό καθαρισμό του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας καθώς και η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, με σκοπό τον ενεργειακό συμψηφισμό. Οι εγκαταστάσεις, ισχύος 981,20kw και 500kw, θα τοποθετηθούν σε αγροτεμάχιο του Δήμου, εκτός σχεδίου, στην περιοχή της Κάτω Τιθορέας. Με την εκπόνηση των δύο παραπάνω υποέργων προσδοκάται σημαντική μείωση των εξόδων, εφ’ όσον το ενεργειακό κόστος, που συρρικνώνει κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, εκτιμάται να μειωθεί κατά 327.000,00€ ετησίως.