Οδοποιία στον Δήμο Αγράφων

Οδοποιία στον Δήμο Αγράφων

- in Πρώτη σελίδα, Στερεά Ελλάδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οδοποιία στον Δήμο Αγράφων

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδότησε, δημοπράτησε και συμβασιοποίησε το έργο: «Συντήρηση Αποκατάσταση Βλαβών – Κατασκευή Τεχνικών Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Όρια του Δήμου Αγράφων», προϋπολογισμού 370.000 €. Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση σειράς παρεμβάσεων για τη συντήρηση και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας οχημάτων επί του Εθνικού και του Επαρχιακού Οδικού δικτύου του Δήμου Αγράφων της Π.Ε. Ευρυτανίας. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η αποκατάσταση του οδοστρώματος, η ανακατασκευή ή η επέκταση τεχνικών έργων, η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, η αποκατάσταση κιγκλιδωμάτων γεφυρών και ο καθαρισμός αποχετευτικών συστημάτων του οδικού δικτύου. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.