Επέκταση των αλιευτικών καταφυγίων Αχλαδίου – Γλύφας Φθιώτιδας

Επέκταση των αλιευτικών καταφυγίων Αχλαδίου – Γλύφας Φθιώτιδας

- in Πρώτη σελίδα, Στερεά Ελλάδα, Φθιώτιδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επέκταση των αλιευτικών καταφυγίων Αχλαδίου – Γλύφας Φθιώτιδας

 

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε τις συμβάσεις κατασκευής δύο έργων συνολικού προϋπολογισμού 4.797.000 € για την επέκταση και αναβάθμιση αλιευτικών καταφυγίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, τα οποία δημοπρατήθηκαν και μπαίνουν πλέον στο στάδιο της υλοποίησης:

 • «Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου Αχλαδίου Φθιώτιδας» αρχικού προϋπολογισμού 2.765.000 €.Το έργο περιλαμβάνει:
 • Επέκταση κατά περίπου 70μ. του εξωτερικού (προσήνεμου) μώλου με κατακόρυφο μέτωπο εδραζόμενο επί πρίσματος λιθορριπών.
 • Επέκταση των παραλιακών κρηπιδωμάτων μήκους 50μ. περίπου.
 • Εργασίες εκβάθυνσης στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης .
 • Kατασκευή απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων θα μπορούν να ελλιμενιστούν με ασφάλεια 74 αλιευτικά σκάφη.

 

 • «Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου Γλύφας Φθιώτιδας» αρχικού προϋπολογισμού 2.032.000 €.Το έργο περιλαμβάνει:
 • Επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου κατά 80μ. περίπου παράλληλα στην ακτογραμμή με πλάτος 7μ.
 • Κατασκευή προσήνεμου μώλου εγκάρσια στην ακτογραμμή μήκους 28,2μ. και πλάτους 7μ.
 • Κατασκευή παραλιακού τοίχου κατά μήκος της ακτογραμμής στην ζώνη του έργου από αλληλοτεμνόμενους φρεατοπασσάλους, μήκους 86μ.
 • Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης, ώστε το ωφέλιμο βάθος της να είναι κατ’ ελάχιστο στα 3μ.
 • Προστασία των υφιστάμενων τμημάτων του έργου από υποσκαφές της θεμελίωσής του.
 • Κατασκευή απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών.

Με την ολοκλήρωση δη ένα ασφαλές δημιουργείται καταφύγιο με 31 νέες θέσεις ελλιμενισμού.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 2)