Προσλήψεις από τον ΔΕΔΔΗΕ: Νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή της Χαλκίδας

Προσλήψεις από τον ΔΕΔΔΗΕ: Νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή της Χαλκίδας

- in Εργασία, Εύβοια, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσλήψεις από τον ΔΕΔΔΗΕ: Νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή της Χαλκίδας

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) προκηρύσσει την πρόσληψη, συνολικά δέκα ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας που εδρεύει στη Χαλκίδα του νομού Ευβοίας.

Όλες οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ μηνών.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ για την περιοχή της Χαλκίδας κατανέμονται ως εξής:

-ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – 2 θέσεις

-ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων – 8 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΟΧ ../2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) και να την υποβάλουν:

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΔΟΚΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ 34100, υπόψη Καρακατσάνη Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 2221090511/εσωτ. 163)

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση i.karakatsanis@deddie.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει αύριο, Σάββατο, 9 Απριλίου και λήγει τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022.