Περιφέρεια Στερεάς: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων

Περιφέρεια Στερεάς: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων

- in Αυτοδιοίκηση, Ελλάδα, Εύβοια, Λιβαδειά, Πρώτη σελίδα, Στερεά Ελλάδα, Φθιώτιδα, Φωκίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περιφέρεια Στερεάς: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων

 

Πρόσκληση με συνολική δημόσια δαπάνη 1.000.000€

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προωθεί τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτηρίων στα διοικητικά της όρια, με στόχο την εξοικονόμηση ενεργειακών δαπανών, αλλά και τη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων.

 

Για το σκοπό αυτό και σε συνέχεια των οδηγιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκδίδει πρόσκληση με συνολική δημόσια δαπάνη 1.000.000 €, για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης μελετών ωρίμανσης έργων, τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.


Οι μελέτες ωρίμανσης θα πρέπει να αφορούν σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενεργοβόρων κτηρίων του Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

Συγκεκριμένα, μπορούν να χρηματοδοτηθούν προτάσεις με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά σωρευτικά:

  • Εκπόνηση αναγκαίων  υποστηρικτικών/προπαρασκευαστικών μελετών.
  • Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων, όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016.
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει του Ν. 4782/2022 περί δημοσίων συμβάσεων.
  • Δυνατότητα χρηματοδότησης της εκπόνησης του Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) στις περιπτώσεις των ΟΤΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 12, του άρθρου 7, του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επιπρόσθετα, είναι δυνατή:

  • Η επικαιροποίηση/συμπλήρωση/τροποποίηση υφισταμένων τεχνικών μελετών και τευχών δημοπράτησης.
  • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του δικαιούχου στην επίβλεψη, έλεγχο και έγκριση των μελετών ωρίμανσης, στην περίπτωση που οι μελέτες αυτές εκπονούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δικαιούχου.

Τα παραδοτέα κάθε πρότασης θα πρέπει να επιτρέπουν την άμεση δημοπράτηση του αντίστοιχου έργου, το φυσικό αντικείμενο του οποίου, μετά την υλοποίησή του στην Προγραμματική Περίοδο 2021-27, θα είναι λειτουργικό και θα πετυχαίνει τους απαιτούμενους στόχους.