30 Μαρτίου 2023
Προσλήψεις 78 ατόμων στον ΔΕΔΔΗΕ

Προσλήψεις 78 ατόμων στον ΔΕΔΔΗΕ

- in Αττική, Βοιωτία, Επιχειρήσεις, Εργασία, Κοινωνία
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσλήψεις 78 ατόμων στον ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ), που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής και Κυκλάδων.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ)

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 04/06/2021 και για δέκα ημερολογιακές ημέρες