ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ: Προσλήψεις εποχικού προσωπικού

ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ: Προσλήψεις εποχικού προσωπικού

- in Εργασία, Λιβαδειά, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ: Προσλήψεις εποχικού προσωπικού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της εξέδωσε η ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ, που εδρεύει στη Λιβαδειά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικόςθέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμόςατόμων
101   

Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.)

 Δήμος Λεβαδέων

(Ν. Βοιωτίας)

 

 ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

8 μήνες 1
102  Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.)   Δήμος Λεβαδέων

(Ν. Βοιωτίας)

 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

 

8 μήνες 1
103  Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.)  Δήμος Λεβαδέων

(Ν. Βοιωτίας)

 

 

 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 μήνες 1