Προγράμματα νέων αγροτών με 7ετή διάρκεια και διπλάσιο του κατώτατου μισθού προτείνει η EΟΚΕ

 Προγράμματα νέων αγροτών με 7ετή διάρκεια και διπλάσιο του κατώτατου μισθού προτείνει η EΟΚΕ

- in Αγροτικό, Ελλάδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο  Προγράμματα νέων αγροτών με 7ετή διάρκεια και διπλάσιο του κατώτατου μισθού προτείνει η EΟΚΕ

 

Ανεπαρκή κρίνει τα μέτρα της ΚΑΠ περιόδου 2014-2021 για την στήριξη των νέων αγροτών και την ανανέωση του πληθυσμού της υπαίθρου η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, προτείνοντας μεταξύ άλλων επέκταση των προγραμμάτων πληρωμών των νέων αγροτών από πέντε σε επτά έτη, αλλά και διαμόρφωση συνθηκών για εξασφάλιση διπλάσιου του κατώτατου μισθού για τους αγρότες.

Προκειμένου να διαμορφωθούν προτάσεις που θα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της ευρωπαϊκής γεωργίας, η ΕΟΚΕ διεξήγαγε ποιοτική ανάλυση των μέτρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την περίοδο 2014-2020 που αποσκοπούσαν στην προώθηση της ανανέωσης του πληθυσμού της υπαίθρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, οι μεγαλύτερες ανησυχίες σχετικά με την ανανέωση των γενεών – και οι οποίες είναι κοινές σε κάθε χώρα της ΕΕ – είναι: το εισόδημα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η γραφειοκρατία, ο αθέμιτος ανταγωνισμός (αδυναμία ανταγωνισμού με προϊόντα εκτός της ΕΕ), πρόσβαση σε μεθόδους πρακτικής μεταφοράς γνώσης, έλλειψη βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ευρυζωνικότητας αλλά και η κοινωνική απομόνωση.

Η ΕΟΚΕ τάσσεται επίσης υπέρ της αύξησης του ανώτατου ορίου στις ενισχύσεις για την εκκίνηση των νέων γεωργών, αλλά και της διάρκειας των πληρωμών στο πλαίσιο του πυλώνα I και ΙΙ της ΚΑΠ, η  οποία θα πρέπει να αυξηθεί από 5  σε 7 έτη.

Η γεωργία της ΕΕ αντιμετωπίζει σήμερα δύο σοβαρά προβλήματα: τη μείωση του γεωργικού πληθυσμού και την αποτυχία της ανανέωσης της γενεάς. Σύμφωνα με την Eurostat, σε λιγότερο από μια δεκαετία ο συνολικός αριθμός των αγροτών στην ΕΕ μειώθηκε κατά ένα τέταρτο (από 14,5 εκατομμύρια το 2005 σε 10,7 εκατομμύρια το 2013) και τον αριθμό των νέων γεωργών κατά ένα τρίτο (από 3,3 εκατομμύρια το 2005 έως 2,3 εκατ. Το 2013).

Ο Piroska Kállay, εισηγητής της έκθεσης, τόνισε: Η γενετική ανανέωση είναι ένα πρόβλημα που υπερβαίνει κατά πολύ τη μείωση της μέσης ηλικίας των αγροτών της ΕΕ. Είναι ουσιαστικά το θέμα της επανεξέτασης ολόκληρης της στρατηγικής, ώστε οι νέοι να προσελκύονται από το επάγγελμα του γεωργού, αναζωογονώντας έτσι τον αγροτικό κόσμο.

 

Αναλυτικό ρεπορτάζ από την αγροτική εφημερίδα Agronews